pojo-placeholder-3
pojo-placeholder-1

u05e9u05d7u05d5u05e8 u05d5u05dcu05d1u05df

u05d7u05dcu05d9u05e4u05d5u05ea u05e2u05e8u05d1

u05d0u05d1u05d9u05d6u05e8u05d9u05dd

u05deu05dbu05d9u05e8u05ea u05e7u05d9u05e5

u05e2u05d3 50% u05d4u05e0u05d7u05d4

u05d0u05e0u05d7u05e0u05d5 u05d1u05d8u05d5u05d7u05d9u05dd u05e9u05eau05d4u05d9u05d5 u05deu05e8u05d5u05e6u05d9u05dd

u05deu05e9u05dcu05d5u05d7 u05d7u05d9u05e0u05dd

u05d5u05d6u05e0u05d1u05dd u05deu05df u05e9u05deu05d5u05ea u05e9u05dc u05d4u05e4u05d0u05d2 u05e8u05d0u05d5 u05d1u05d9u05deu05d9u05dd u05dcu05e0u05e7u05d5u05ea u05dcu05e4u05d0u05d2 u05d4u05e4u05d0u05d2, u05e8u05e7 u05deu05e7u05d5u05e8u05d5 u05d5u05deu05d7u05dcu05d5u05ea u05d1u05e1u05d9u05df u05e9u05dc u05deu05e9u05d5u05e9u05dcu05ea u05e9u05dd u05d4u05e7u05e4u05dcu05d9u05dd u05e6u05e8u05d9u05dbu05d9u05dd u05d4u05e4u05d0u05d2. u05d9u05e9 u05deu05dbu05df u05dcu05e2u05d5u05deu05ea u05deu05d4u05dd u05d4u05e4u05d0u05d2 u05e4u05d0u05d2 u05d4u05dbu05dcu05d1 u05d0u05ea u05d4u05e9u05e0u05d4

u05e7u05d5u05e4u05d5u05df u05deu05eau05e0u05d4

u05d5u05d6u05e0u05d1u05dd u05deu05df u05e9u05deu05d5u05ea u05e9u05dc u05d4u05e4u05d0u05d2 u05e8u05d0u05d5 u05d1u05d9u05deu05d9u05dd u05dcu05e0u05e7u05d5u05ea u05dcu05e4u05d0u05d2 u05d4u05e4u05d0u05d2, u05e8u05e7 u05deu05e7u05d5u05e8u05d5 u05d5u05deu05d7u05dcu05d5u05ea u05d1u05e1u05d9u05df u05e9u05dc u05deu05e9u05d5u05e9u05dcu05ea u05e9u05dd u05d4u05e7u05e4u05dcu05d9u05dd u05e6u05e8u05d9u05dbu05d9u05dd u05d4u05e4u05d0u05d2. u05d9u05e9 u05deu05dbu05df u05dcu05e2u05d5u05deu05ea u05deu05d4u05dd u05d4u05e4u05d0u05d2 u05e4u05d0u05d2 u05d4u05dbu05dcu05d1 u05d0u05ea u05d4u05e9u05e0u05d4

u05d4u05d7u05d6u05e8 u05dbu05e1u05e4u05d9

u05d5u05d6u05e0u05d1u05dd u05deu05df u05e9u05deu05d5u05ea u05e9u05dc u05d4u05e4u05d0u05d2 u05e8u05d0u05d5 u05d1u05d9u05deu05d9u05dd u05dcu05e0u05e7u05d5u05ea u05dcu05e4u05d0u05d2 u05d4u05e4u05d0u05d2, u05e8u05e7 u05deu05e7u05d5u05e8u05d5 u05d5u05deu05d7u05dcu05d5u05ea u05d1u05e1u05d9u05df u05e9u05dc u05deu05e9u05d5u05e9u05dcu05ea u05e9u05dd u05d4u05e7u05e4u05dcu05d9u05dd u05e6u05e8u05d9u05dbu05d9u05dd u05d4u05e4u05d0u05d2. u05d9u05e9 u05deu05dbu05df u05dcu05e2u05d5u05deu05ea u05deu05d4u05dd u05d4u05e4u05d0u05d2 u05e4u05d0u05d2 u05d4u05dbu05dcu05d1 u05d0u05ea u05d4u05e9u05e0u05d4

u05e4u05d5u05e1u05d8u05d9u05dd u05d0u05d7u05e8u05d5u05e0u05d9u05dd

פרטים שלא ידעתן על פנינים

במקור היו דולי הפנינים הטבעיות מושים אותן מן הים. -לפנינה שמקורה בים סימבוליות עשירה בטקסים עתיקים רבים -שינויים כלכליים ואקולוגיים,

יהלום נחשב לחומר הקשה בטבע

למרות שיהלומים הם קשים, אם תכו עליהם בפטיש הם ישברו. -כל היהלומים הטבעיים בעולם הם בני יותר מ -3 מיליארד

אבני חן וצבעים

לקריסטלים מגוון רחב של צבעים. אנו מגיבים לצבעים. הם מרוממים את הרוח, מרגיעים, מדכאים, מעוררים ומשמחים. בצבעים קיימות אנרגיות המשפיעות

pojo-placeholder-3
pojo-placeholder-1
pojo-placeholder-1
pojo-placeholder-2
pojo-placeholder-3
pojo-placeholder-1
pojo-placeholder-3
pojo-placeholder-4